Mạ Crom cứng lòng trong

Xi mạ crom ống. Các chi tiết máy dạng ống sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp chế tạo máy. Với các chi tiết này, bề mặt làm việc của chi tiết là phía trong ông. Các bề mặt này cần một số tính chất nhất định mà các kim loại không có được, … Continue reading Mạ Crom cứng lòng trong