NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI

Nhiệt luyện kim loại: Là phương pháp sử dụng nhiệt độ để sắp xếp lại cấu trúc kim loại. Quy trình nhiệt luyện kim loại phụ thuộc vào Nguyên tắc sau: – Nung nóng vật liệu: Vật liệu được nung nóng đến một nhiệt độ tối ưu tùy thuộc vào từng chủng loại thép để … Đọc tiếp NHIỆT LUYỆN KIM LOẠI