Sản phẩm

CỐT BẠC ĐẠN

imageGia công sữa chữa cốt bạc đạn của các loại rulo, trục cán các loại bằng phương pháp mạ phủ điện phân tại nhiệt độ phòng.

MÁY ÉP GẠCH

Gia công mạ crom cứng chống mài mòn chi tiết máy,với máy móc hiện đại.

TRỤC CÁN MÀNG

imageGia công mạ crom cứng, ty ben thuỷ lực với máy móc và công nghệ hiện đại.

 

KHUÔN MẪU

imageGia công sữa chữa cốt bạc đạn của các loại rulo, trục cán các loại bằng phương pháp mạ phủ điện phân tại nhiệt độ phòng.

MÁY NÉN KHÍ

Gia công mạ crom cứng chống mài mòn chi tiết máy,với máy móc và công nghệ hiện đại.

 

BĂNG TẢI

imageGia công mạ crom cứng, ty ben thuỷ lực với máy móc và công nghệ hiện đại.

Call Now
Directions