GIA CÔNG TIỆN

GIA CÔNG TIỆN Gia công Tiện tròn là phương pháp gia công trên máy tiện, mục đích làm giảm kích thước phôi đến kích thước yêu cầu để tiến hành các bước gia công khác. Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất,chiếm tỷ trọng lớn trong gia công kim loại bằng … Đọc tiếpGIA CÔNG TIỆN

Call Now
Directions