Sản phẩm

CỐT BẠC ĐẠN

image  Sản phẩm MA CROM CUNGGia công sữa chữa cốt bạc đạn của các loại rulo, trục cán các loại bằng phương pháp mạ phủ điện phân tại nhiệt độ phòng.

MÁY ÉP GẠCH

Sản phẩm z731224454342 338effa63ba712d90a31b1bd6ba90bdb 300x184Gia công mạ crom cứng chống mài mòn chi tiết máy,với máy móc hiện đại.

TRỤC CÁN MÀNG

image  Sản phẩm MA CROM CUNGGia công mạ crom cứng, ty ben thuỷ lực với máy móc và công nghệ hiện đại.

 

KHUÔN MẪU

image  Sản phẩm MA CROM CUNGGia công sữa chữa cốt bạc đạn của các loại rulo, trục cán các loại bằng phương pháp mạ phủ điện phân tại nhiệt độ phòng.

MÁY NÉN KHÍ

Sản phẩm z731224454342 338effa63ba712d90a31b1bd6ba90bdb 300x184Gia công mạ crom cứng chống mài mòn chi tiết máy,với máy móc và công nghệ hiện đại.

 

BĂNG TẢI

image  Sản phẩm MA CROM CUNGGia công mạ crom cứng, ty ben thuỷ lực với máy móc và công nghệ hiện đại.

Call Now
Chỉ Đường