Sản phẩm

Sản phẩm Gia Công Cơ Khí Tại Công Ty Xi Mạ Crom Cứng Thủy Lực Sài Gòn.

CON LĂN CÁN TOLE

cantoleSản xuất con lăn cán tole hàng loạt, Con lăn cán tole chất lượng cao cho ra sản phẩm tole cán sắc nét.

RULO BẮT NƯỚC

TRỤC LỆCH TÂM

TRỤC CÁN CÔNG NGHIỆP

VÀNH CHẶN NƯỚC

RU LÔ, TRỤC LÔ CÁN CÔNG NGHIỆP

imageGia công sữa chữa cốt bạc đạn của các loại rulo, trục cán các loại bằng phương pháp mạ phủ điện phân tại nhiệt độ phòng.

MÁY ÉP GẠCH

Gia công mạ crom cứng chống mài mòn chi tiết máy,với máy móc hiện đại.

TRỤC CÁN MÀNG NHỰA, HDPE, PET

imageGia công mạ crom cứng, ty ben thuỷ lực với máy móc và công nghệ hiện đại.

TRỤC IN BAO BÌ GIẤY

cantoleSản xuất con lăn cán tole hàng loạt, Con lăn cán tole chất lượng cao cho ra sản phẩm tole cán sắc nét.

TRỤC RULO CÁN THÉP

TY BEN THỦY LỰC

TRỤC VÍT NHỰA

XI LANH THỦY LỰC

KHUÔN MẪU

imageGia công sữa chữa cốt bạc đạn của các loại rulo, trục cán các loại bằng phương pháp mạ phủ điện phân tại nhiệt độ phòng.

MÁY NÉN KHÍ

Gia công mạ crom cứng chống mài mòn chi tiết máy,với máy móc và công nghệ hiện đại.

NÒNG CẢO MÁY ÉP NHỰA

imageGia công mạ crom cứng, ty ben thuỷ lực với máy móc và công nghệ hiện đại.