TIÊU CHUẨN ISO 9001

I. Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì ?

Tiêu chuẩn iso 9001 ( hay còn gọi là tiêu chuẩn iso 9001 : 2015) là tiêu chuẩn chứng nhận rằng một hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, dịch vụ hoặc quy trình tài liệu có tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng.

ISO 9001 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành. ISO là một tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa. ISO là viết tắt của từ Internationnal Organization for Standardization. ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).

II. Tại sao lại là ISO 9001 ?

ISO 9001 đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý chất lượng và là tiêu chuẩn duy nhất trong gia đình có thể được chứng nhận (mặc dù đây không phải là một yêu cầu). Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động của nó. Trên thực tế, có hơn một triệu công ty và tổ chức tại hơn 170 quốc gia được chứng nhận ISO 9001.

Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm tập trung vào khách hàng mạnh mẽ, động lực và hàm ý của quản lý cấp cao, cách tiếp cận quá trình và cải tiến liên tục. Các nguyên tắc này được giải thích chi tiết hơn trong các nguyên tắc quản lý chất lượng ISO. Sử dụng ISO 9001 giúp đảm bảo rằng khách hàng có được các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, chất lượng tốt, từ đó mang lại nhiều lợi ích kinh doanh.

III. Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001 :

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:1987 Quality systems
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:1994 Quality systems
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements . Phiên bản hiện hành của ISO 9001.
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Quality managemeint systems – Requirements. Sẽ thay thế phiên bản hiện hành ISO 9001:2008 hết hạn vào tháng 9/2018.

IV. Nội dung của tiêu chuẩn ISO 9001 :

 • Tiêu chuẩn về hướng vào khách hàng;
 • Tiêu chuẩn về sự lãnh đạo;
 • Tiêu chuẩn về sự tham gia của mọi người;
 • Tiêu chuẩn về tiếp cận theo quá trình;
 • Tiêu chuẩn về cải tiến;
 • Tiêu chuẩn về quyết định dựa trên bằng chứng;
 • Tiêu chuẩn về quản lý mối quan hệ

Xem Thêm :

DMCA.com Protection Status
0903 863 762