Gia công Mài chính xác
0 (0)

Gia công mài chính xác có vai trò như thế nào ? Các chi tiết máy. Mài tròn chính xác lô trục đường kính 700 chiều dài 5m. Với máy mài hiện đại, Chúng tôi có khả năng gia công mài tròn với sai số thấp 2%. Đối với từng loại lô trục Chúng tôi có … Đọc tiếp

DMCA.com Protection Status
0903 863 762