GIA CÔNG TIỆN

GIA CÔNG TIỆN Gia công Tiện tròn là phương pháp gia công trên máy tiện, mục đích làm giảm kích thước phôi đến kích thước yêu cầu để tiến hành các bước gia công khác. Tiện là phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất,chiếm tỷ trọng lớn trong gia công kim loại bằng … Đọc tiếpGIA CÔNG TIỆN

MÀI TRÒN

Mài Tròn Là Gì?? Mài là Phương pháp gia công cơ khí làm giảm chiều dày của phôi với độ chính xác cao. – Mài là nguyên công gia công tinh các bề mặt: trụ ngoài, trụ trong, mặt phẳng, mặt định hình. – Bản chất của MÀI là quá trình cắt gọt được thực … Đọc tiếpMÀI TRÒN

Call Now
Directions