XI MẠ TRỤC LÔ

Xi mạ Trục Lô cán Lô Trục của các máy móc thiết bị công nghiệp hết sức quan trọng. Bản thân rulo trục cán quay trên 2 ỗ đỡ bạc đạn nên các hư hỏng thông thường nhất vẫn là việc Mài Mòn các Ngõng Trục do việc Tháo gỡ không đúng quy trình, hoặc … Đọc tiếpXI MẠ TRỤC LÔ

Call Now
Directions