Bảng Tra Thông Số Tiêu Chuẩn Của Xi lanh thủy lực

Thông số xi lanh thủy lực là những điều kiện tính toán dựa trên lý thuyết để tìm ra các thông số về đường kính, Chiều dài, Độ dày của nòng xi lanh.

Tầm quan trọng của việc tính toán Thông số xi lanh thủy lực:

Điều kiện cần và đủ để tìm được các yếu tố về Bộ nguồn thủy lực phù hợp, Vận tốc của piston khi chạy trên bộ nguồn đó.

Bảng tra thông số lực đẩy lực kéo của xi lanh thủy lực thông dụng.

Trong bảng kê này chi tiết Về Các Dòng xi lanh thủy lực có Đường kính Piston danh nghĩa từ 20 đến 115.

Ty Thủy lực thông dụng từ 12 đến 95

Áp suất làm việc Cho xi lanh thủy lực là 70 Bar

Đơn vị Tính lực kéo đẩy của ty ben thủy lực là Tấn
Ví Dụ: 

Đường Kính piston thủy lực là 50, Đường Kính Ty Thủy lực là 30. Bộ nguồn thủy lực hoạt động ở áp suất 70 bar thì lực đẩy của của xi lanh là: 14 tấn. Và lực ngược lại khi kéo hổi về là 9 tấn.

STT Piston Ty
thủy lực
Lực Đẩy Lực Kéo
1 20 12 2 1
2 20 15 2 1
3 25 15 3 2
4 30 22 5 2
5 35 25 7 3
6 40 25 9 5
7 45 30 11 6
8 50 30 14 9
9 55 35 17 10
10 60 40 20 11
11 65 40 23 14
12 70 45 27 16
13 75 45 31 20
14 80 50 35 21
15 85 55 40 23
16 90 60 45 25
17 95 65 50 26
18 100 65 55 32
19 105 70 61 34
20 110 75 66 36
21 115 95 73 23
DMCA.com Protection Status
0903 863 762